Fonte do Cemiterio de Adina

Fonte co corpo principal metálico de nova factura e pía de pedra no cemiterio de Adina, é moi semellante á existente ao carón da Igrexa de Santiago de Padrón.

Fonte: O Baixo Ulla

Cemiterio de Adina

Atópase situado detrás da Igrexa de Santa María a Maior de Iria Flavia.

Cruceiro de Adina

Cruceiro localizado no Cemiterio de Adina.

Sartegos de Iria Flavia

No adro da Igrexa de Santa María a Maior de Iria Flavia localízanse unha serie de sartegos medievais da época sueva, monolíticos e escavados con forma antropomorfa.

Igrexa de Santa María a Maior de Iria Flavia

O primeiro templo de Iria foi arrasado no século X por Almanzor, posteriormente, no século XII, o Arcebispo Xelmírez ordenou a súa reconstrución, converténdoa en colexiata.

Casa dos Capeláns

Antiga casa dos capeláns, foi construída no século XVIII para residencia dos eclesiásticos que atendían os servizos relixiosos da antiga Colexiata de Santa María a Maior de Iria Flavia, até a súa supresión e conversión en parroquia no 1851.

Casa dos Cóengos

Antigas casas dos Cóengos, construídas en 1790 para residencia dos eclesiásticos que atendían os servizos relixiosos da Colexiata de Santa María a Maior de Iria Flavia, até a súa supresión e conversión en parroquia no 1851.

Fundación Camilo José Cela

O célebre escritor Camilo José Cela escolleu a terra que o veu medrar para crear o seu maior desexo, a sede da súa Fundación.

Casa dos Trulock

Casa natal de Camilo José Cela, na que viviu o seu avó John Trulock.

Azucreira

Situada na estrada nacional-550.
Edificación de planta cadrada, con dous andares e cuberta a catro augas.

Lavadoiro de Tarrío

Lavadoiro emprazado na ribeira do rego de Tarrío.

Hórreo do Loureiro

No ano 2018, con motivo dunha talla de arboredo, o hórreo foi completamente arrasado.

Fonte: O Baixo Ulla

Cruceiro do Loureiro

Cruceiro do tipo crucifixo, construído en cantaría de granito. Sitúase enriba dunha plataforma cúbica de gran tamaño

Estación de tren da Escravitude

Esta estación, hoxe desaparecida, era igual á que na actualidade aínda existe en Padrón.

Santuario da Nosa Señora da Escravitude

O monumental Santuario da Nosa Señora da Escravitude, obra de José San Martín e situado a medio camiño entre Santiago e Padrón, é de estilo barroco e neoclásico.

Fonte do Santuario da Escravitude

Localizada no interior da escalinata do Santuario da Escravitude.