Capela da Madalena

A referencia máis antiga que se recuperou de este templo é de 1539.

Capela do Espiríto Santo

Tamén coñecida como a Ermida de San Martiño (Francos), é unha pequena capela duns 180m2 de sobria factura realizada con pedra de cantaría e cachotaría.

Castro Lupario

Tamén é coñecido este castro co nome de Castro de Francos, por estar cerca do lugar da parroquia de Calo, que leva ese nome e pertence ao concello de Teo. Outro nome é o de castro de Beca (Brión) e tamén do Faramello (Rois) segundo a aldea que se tome de referencia.

Pazo do Faramello

O Pazo do Faramello é un edificio de comezos do século XVIII de estilo barroco compostelano civil, con marcadas influenzas italianas que delatan a súa orixe xenovesa do seu fundador, o Marqués de Piombino.

Angueira de Castro

Aldea do concello de Rois con posible orixe medieval que a día de hoxe conserva elementos arquitectónicos tradicionais de Galicia.

Santuario da Escravitude

O monumental Santuario da Escravitude, obra de José San Martín e situado a medio camiño entre Santiago e Padrón, é de estilo barroco e neoclásico.

Igrexa de Santa María a Maior de Iria Flavia

O primeiro templo de Iria foi arrasado no século X por Almanzor, posteriormente, no século XII, o Arcebispo Xelmírez ordenou a súa reconstrución, converténdoa en colexiata.

O Espolón

Se queremos descansar da nosa visita por Padrón, un dos mellores lugares é o paseo fluvial do Espolón, en pleno casco antigo. Cuberto por un conxunto de Plátanos de sombra e presidido a ambos os dous lados polos nosos máis célebres literatos tanto no ámbito nacional como internacional.

O Pedrón

No interior da Igrexa de Santiago, atopamos o Pedrón, é o elemento máis representativo da vila.

Fonte do Carme

Fonte monumental de gran tamaño con motivos e figuras relixiosas, obra do mestre Pedro da Bárcena.

Convento do Carme

Logo de cruzar a ponte de Santiago, en Padrón, topamos coa Costiña do Carme, que nos conduce ata o convento que leva o seu mesmo nome, o Convento do Carme.

Vía Crucis do Santiaguiño do Monte

Para acceder á ermida do Santiaguiño do Monte un dos seus grandes atractivos é recorrer o Vía Crucis de 136 chanzos e 30 descansos que conducen ata ela.

Santiaguiño do Monte

Aquí atopamos un contorno incomparable para o descanso e ocio, dipoñendo dunha zona acondicionada con mesas, grellas, fontes, parque infantil, etc, apta para o goze en familia e amizades.

Ermida do Santiaguiño

Este antigo santuario paleocristián está erixido sobre un conxunto de rochas graníticas que forman un pequeno monte pétreo.

Fonte do Santiaguiño

Debaixo da Ermida do Santiaguiño do Monte abrolla auga dunha fonte. Este lugar identifícase coa gruta na que se agochou o Apóstolo Santiago e desde o século XV vincúlase co perdón dos pecados.

Promotorio rochoso do Santiaguiño do Monte

Cruceiro do tipo de cruz erixido sobre seis grandes rochas de granito, onde segundo a tradición predicou o Apóstolo Santiago.