Illa Malveira grande (Cortegada)

O cruceiro de Illa Malveira Grande é o primeiro do vía crucis, o máis metido no mar.

Punta Corveiro

A base do cruceiro aséntase no terreo onde se ve exposto aos movementos do mar.

O Salgueiral (Vilagarcía)

A base é sinxela, o fuste octogonal dividido en dous tramos desiguais e cunha figura que representa ao Apóstolo sobresaíndo del e mirando cara ao mar, mentras que a Virxe mira cara a terra firme.

Fonte:Guía de Cruceiros Xacobeos en el camino del Mar de Arousa y Ulla. Fundación Ruta Xocobea do Mar de Arousa e Ulla.

O Campanario (Vilagarcía)

Morfoxicamente é idéntico ao cruceiro O Salgueiral.

Punta Grandoiro (Vilagarcía)

Morfoloxicamente é moi parecido aos anteriores.

Punta Patiño (Rianxo)

Punta Patiño divide o que é a ría e o río Ulla.

Cruceiro do Outeiriño(Catoira)

De base atopamos unha pedra pequena que sobresae uns centímetros do mar.

Illota Telleiras (Catoira)

A base é máis baixa que a doutros cruceiros, e atópase decorada con formas curvilíneas, ademais con símbolos e ósos relacionados coa morte.

Insua do Rato(Catoira)

Modelo de base alta, sólida , austera e alta.

O Texar (Valga)

Encóntrase en terra firme, é un dos máis visitados xa que pola parte de atrás discorre un longo e cómodo paseo.

Cruceiro Cordeiro (Cordeiro)

A Virxe cun trazo neorrománico e rostro inexpresivo na cara e o Cristo coas pernas moi encollidas.

Praza dos Valeiros (Pontecesures)

Integrado na paisaxe urbana, é un exemplar especial para toda a veciñanza.

Cruceiro de Pontecesures (Pontecesures)

O capitel ten unha forma orixinal.

Cruceiro de Rianxo (Rianxo)

O cruceiro consta dunha base de tres escalóns de distinto lado, de modo que converxen nun fuste complexo, de base e final cadrados pero de corte octogonal ao longo do seu recorrido.

Cruceiro de Cabo de Cruz (Boiro)

O fuste anchéase para deixar paso á capela decorada, que ten un Cristo crucificado encima que mira á boca da ría.

Cruceiro da Pobra do Caramiñal (Pobra do Caramiñal)

Da base de tres niveis parte o fuste octogonal sutilmente decorado. Tanto no principio como no final: elementos mariñeiros na súa parte inferior e cunchas de vieira na parte superior.

Cruceiro de Ribeira (Ribeira)

É o cruceiro máis cercano á boca da ría de Arousa, situado no parque de Pedra Pateira.