Historia Lendas e tradicións

Lendas e tradicións

O corvo e o torobisco O corvo e o torobisco O cura e o criado O cura e o criado O defunto O defunto A fonte de San Vicenzo A fonte de San Vicenzo Fulgor na meana Fulgor na meana
Lenda do Pozo Negro Lenda do Pozo Negro Levanta Tomé que día é Levanta Tomé que día é O lumepán O lumepán A man branca A man branca A mestra de Buxán A mestra de Buxán
O muíño de Liúfe O muíño de Liúfe O porviso O porviso Presaxio de morte Presaxio de morte A última vontade A última vontade

Fonte: A literatura de tradición oral no Concello de Rois CPI Dos Dices, Asociación Leixaprén (As lendas foron mecanografadas tal cal se recollen no libro, sen ningunha modificación, respectando o galego no que están escritas)