Persoeiros de Rois

Imaxe de Rosa del Río Rosa del Río Otero Imaxe Clodio González Pérez Clodio González Pérez Jesús Blanco Villar Jesús Blanco Villar Pere Tobaruela Pere Tobaruela
Imaxe de Camilo Seira Camilo Seira Manuel Soto Manuel Soto Imaxe de Miguel Ángel Vigo Miguel Ángel Vigo Imaxe de Manuel Rodríguez Manuel Rodríguez
Martín Bouzas Martín Bouzas Imaxe de Xurxo Neo Xurxo Neo