Patrimonio Igrexas, que son?

Igrexas, que son?

As igrexas son edificios usados para o rezo ou para outros servizos relixiosos públicos, referíndose xeralmente ós da adoración cristiá.

As primeiras igrexas grandes datan da Antigüidade tardía. Como o cristianismo se expandiu por todo o mundo, a construción de igrexas e catedrais dependeu en gran medida dos materiais e técnicas locais. Desenvolvéronse diferentes estilos arquitectónicos que se propagaron co establecemento das ordes monásticas.

Ademais das características universais deses estilos académicos, aparecen superpostas características rexionais. Algunhas son tan propias do país ou rexión que aparecen, independentemente do estilo, en igrexas deseñadas con moitos séculos de diferenza.

Imaxe Igrexa