Foliada Créditos

Créditos


 • Edita: Creade Impresión Digital / A.C.A Regionalista

 • Autores: José Mª Cebeiro Fernández
                  Xosé Francisco Noia Souto

 • Depósito Legal: C 2180-2014

 • Corrección Lingüística: Xosé Francisco Noia Souto

 • Fotografía: Arquivo do Concello de Rois / Arquivo da A. C. A Regionalista

 • Idea orixinal: José Mª Cebeiro Fernández

 • Maquetación: Benito Iglesias Rial

 • Imprime: Creade Impresión Digital S.C.

 • Colabora e financia: Exclmo. Concello de Rois

 • Calquera forma de reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación desta obra só pode ser realizada coa autorización dos seus titulares, salvo excepción prevista pola lei.
Escudo de Rois

Fonte:

Foliada en Rois "Terriña... A Nosa!" Autores: José María Cebeiro Fernández | Xosé Francisco Noia Souto.