Bibliografía


Camafeita Longa, Olga Mª. (2001): A música popular en Galicia. Glosario monolingüe, U-Vigo.

Costa Vázquez - Mariño, Luís (1997): A música popular (cap. VIII), en ‘Galicia Antropoloxía’, A Coruña: Hércules.

Dorothé Schubarth & A. Santamarina (1984): Cancioneiro popular galego, A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Fernández Rei, Francisco (1990): Dialectoloxía da lingua galega, Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Fidalgo Santamariña, Xosé Antonio (1997): Oficios. Actividades ambulantes tradicionais, en ‘Galicia Antropoloxía’, A Coruña: Hércules.

Fraguas Fraguas, Antón (1995): A festa popular en Galicia, A Coruña: Edicións do Castro.

González Reboredo, X. Manuel & Mariño Ferro, X. Ramón (2010): Dicionario de etnografía e antropoloxía de Galicia, Vigo: Nigratea.

Grobas González, Xavier (1997): El estudio de la música tradicional gallega y el canto tradicional oral (cap. VI), A Coruña: Hércules.

Pardo Bazán, E. ‘La Gallega’ En Polín Gómez, R. (ed.) (1996): Os galegos pintados por si mesmos. A muller tradicional, Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Pérez Lorenzo, Miguel (1997): Panorámica do instrumental musical popular en Galicia, (cap. VII), en ‘Galicia Antropoloxía’, A Coruña: Hércules.

Sánchez Brunete, Ana & Montero Torreiro, Enrique (1992): Os instrumentos da música popular, Vigo: Ir indo Edicións.

Souto Pico, Manuel (2003): Dicionario terminolóxico da vestimenta tradicional galega e proposta dun sistema de representación conceptual dinámico para a súa consulta onomasiolóxica en liña, U-Vigo.

Universidade Popular de Vigo (1998): Instrumentos musicais populares galegos, Vigo: Edigal.