Patrimonio Cruceiros, que son? Sta. María de Urdilde

Santa María de Urdilde

  • Cruceiro do Campo da festa
  • Cruceiro do Cemiterio
  • Cruceiro do Campo de Quietan
  • Cruceiro de Quintáns
  • Cruceiro do Adro da Igrexa
  • Cruceiro Adro da Igrexa
  • Cruceiro de Vilariño