Patrimonio Hórreos, que son?

Hórreos, que son?

Os hórreos son construcións xeralmente utilizadas para almacenar, secar e conservar o gran.
O seu uso xeneralizouse en Galicia no século XVIII e están construídos con varas, pedra, madeira ou materiais mixtos.

Na zona de Terras de Iria a tipoloxía mais común é o estilo Maía, que se caracteriza por utilizar materiais mixtos, ter plantas rectangulares, ser de suspensión baixa, contar con tornarratos corridos, cuberta a dúas augas e un bo aproveitamento dos gabinetes.

imaxe hórreo